This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

National Projects

UAB “GlobeTrott Travel” and UAB “Corner Case Technologies” have partnered to develop an innovative mobile solution that will create a unique personalized experience for travelers. GlobeTrott mobile solution aims to enhance the travel experience by providing on-demand access to local insights and recommendations that match travelers interests. Excellent storytelling from local experts recorded in high-quality audio will be merged with intuitive technologies and artificial intelligence, to create immersive personalized audio tours for every traveler.

This exciting project is co-funded by UAB “GlobeTrott Travel”, UAB “Corner Case Technologies” and European Regional Development Fund.

This project is funded as part of the EU's response to the COVID-19 pandemic

Title of the project: “GlobeTrott - innovative solution to create a unique traveler experience”

Funding source: European Regional Development Fund

Total project value: 1 129 939.87 Eur (VAT excl.)

Start of the project: 12th November 2020

End of the project: 11th May 2023UAB “GlobeTrott Travel” kartu su UAB “Corner Case Technologies” projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti inovatyvų mobilų sprendimą, skirtą unikaliai keliautojo patirčiai sukurti. Skaitmeninis produktas “GlobeTrott” teiks personalizuotus audio turus keliautojams. Apjungdami aukštos kokybės audio turinį ir inovatyvias technologijas, galėsime, keliautojui panorėjus, pateikti informaciją ir rekomendacijas pagal jo interesus. Tokiu būdu siekiame sukurti unikalią patirtį keliautojams ir palengvinti susipažinimo su naujomis vietomis procesą.

Šis projektas yra finansuojamas UAB “GlobeTrott Travel”, UAB “Corner Case Technologies” ir Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.

Šis projektas yra finansuojamas kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas: „GlobeTrott - MTEP inovatyvus sprendimas unikaliai keliautojo patirčiai sukurti”

Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas

Bendra projekto vertė: 1 129 939.87 Eur (be PVM)

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2020 m. lapkričio 12 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. gegužės 11 d.

On the 1st of March 2019 UAB Corner Case Technologies in partnership with Vytautas Magnus University is implementing a research and development project, called “Agricultural Cooperation and Sharing platform”, funded by the European Regional Development Fund. The project aims to develop a novel and innovative platform for the agricultural entities in order to promote the efficiency of the work carried out in the agricultural sector, to reduce the operating costs of equipment for farmers and to create a competitive environment for consumers thus integrating information technologies into the everyday agricultural activities.

Together with Vytautas Magnus University, a novel technological solution with no direct competition will be developed, new concept models will be implemented, analyzed, tested (piloted) and reviewed; big data collection, analysis and processing will be carried out during the project.

Title of the project: “Agricultural Cooperation and Sharing platform”

The project is funded under 2014 – 2020 Operational Programme for the European Union Funds Investments 1st priority “Promotion of Research, Experimental Development and Innovation” implementation measure No. J05-LVPA-K “Intellect. Joint Science – Business Projects” (Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai.)

Funding source: European Regional Development Fund

Total project value: 1 309 199,52 Eur (VAT excl.).

End of the project: 26th of February, 2021.UAB “Corner Case Technologies“ su Vytauto Didžiojo universitetu nuo 2019 m. kovo 1 d. įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą, kurio metu planuojama sukurti naują ir inovatyvią žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platformą, siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriuje atliekamų darbų efektyvumą, sumažinti ūkininkų patiriamus įrangos eksploatacijos kaštus, sukurti konkurencingą aplinką vartotojams bei integruoti kompiuterines technologijas į žemės ūkyje atliekamus darbus.

Siekiant sukurti patogią, tikslią ir naudingą vartotojams sistemą, bus bendradarbiaujama su Vytauto Didžiojo universitetu, kurio darbuotojų patirtis ir mokslinės žinios žemės ūkio sektoriuje paskatins naujos ir inovatyvios žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platformos sukūrimą. Kartu su šios mokslo įstaigos darbuotojais, bus kuriamas naujas ir tiesioginių konkurentų neturintis technologinis sprendimas, nauji koncepcijos modeliai, taip pat bus vykdoma koncepcijos modelių analizė, testavimas ir recenzavimas, didelės apimties (angl. „Big Data”) duomenų rinkimas, analizė ir jų apdorojimas.

Projekto pavadinimas: „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma”

Projektas finansuojamas: pagal 2014 – 2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas

Bendra projekto vertė: 1 309 199,52 Eur (be PVM).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. vasario 26 d.

Corner Case Technologies
Services
IT Consultancy
All rights reserved Corner Case Technologies, 2023